Sem budu prostě prát nějaký poznámky ....

 

 

Poznámky ke skupinové práci…

0)ideální je, když je skupina kompatibilní-což neznamená, že tam nesmí být výrazní jedinci, ani že musí být všichni stejní…(není to nutné)

1)upřímná snaha je klíčová, nutno se vyvarovat těch, co o to doopravdy nestojí… nebo je užít jen jako nástroj… (př.:generátor vigilie, držák na svíčky,dekorace, atd.)

1)Je lepší operaci konat za jediným !společným! cílem… roztříštění cíle skupiny může vést k izolaci jednotlivců a skupinová operace se může změnit v několik osobních…

1)následná diskuze je hodnotná…občas je dobré dát prostor některým členům na „rozdýchání“ operace…

0)pokud se operace nepovede, je dobré vyvodit společně chyby(každý se vyjádří, pokud má co říci…)

1)občas jsou problémy v časovém rozvrhnutí operace(zejména, pokud některým členům vadí některé přístupy a techniky, na které nejsou zvyklí…)

-------------------------------------------------------------------------

Upravený výňatek z mé korespondence:

a)nevyplatí se podceňovat v zásadě žádnou oblast... alespoň ne co do praxe... jediný trochu slušný argument zde vidím v tom, že by menší a nezajímavější narušovaly ty větší a klíčovější... ale to platí spíše u komplexů operací... (což neznamená, že by bylo nutné zkoušet každou oblast)

a)...to a) platí i u konstruktivní psychurgie... dá se to spojit třeba s magií naturalis...

navíc to trochu rozvine takové ty věci jako cítění/vidění energie... práce s tímto...atd...

a)pro přehled je dobré i toto... je to dobrá ukázka toho, že někdo se do toho vrhá i dost po hlavě... http://chaospace.hyperlinx.cz/?pgid=28

a)Magie svíček:zdá se, že wiccani opomíjejí jen to nejdůležitější... http://magie.unas.cz/uvod_soubory/msvic.htm

btw...podstatou tohoto kouzla je intensivní koncentrace na cíl operace... +naplnění se touhou po daném cíli... ale trvale...všechen chtíč musí po operaci zmizet a pak ignorovat to, že se něco dělo.... nicméně ale věřit, že se to stane...

(osobně korespondence a texty na citaci při ritu zpravidla ignoruji.... lepší je dosadit vlastní...)

a)nevyzkoušené se mi jeví jako v jistém smyslu bezcenné...=nestačí ani zdaleka vědět... ale dost často stačí zažít...

a)jedna z těch perel od Léviho... (zabalena mým starým komentářem)

---------

Rád bych zde naznačil, jak by mohlo vypadat určitý způsob magického působení na hmotný svět mentální cestou(pomocí myšlenek). Je vskutku skvostné, jak tento nástin se shoduje s působením na svět hmotný klasickým způsobem(mám na mysli jen vědomé působení(tedy podle Papuse).

            Nejdřív tedy popíšu jak to probíhá klasickou cestou:1)Mozek vyprodukuje cíl, kterého chce dosáhnout. Přinutí se, aby vymyslel jakým způsobem žádaného výsledku docílí, což zahrnuje jednak kam zaměřit sílu, která cíl uskuteční a jednak kde tu sílu vezme(např. svaly ruky). Poté vyprodukuje energii a zapůsobí silou směrem, který zvolil. To jest vše.

            V magii se zpravidla využívá totéž, pouze energie nevychází většinou ze svalů, ale z vůle, která ji vysílá do představy(imaginovaného cíle)=“zamíření vůle“. Pokud je energie na cíl vysláno dosti, operace se úspěšně zdaří(jsou ale i techniky kde energie a síla nemají význam). Jako příklad tohoto imaginačního zacílení bych zde rád uvedl výtažek z knihy „Had Genese II. - Klíč k černé magii“ od Markýze Stanislase de Guaity:

“…  

 V zrcadle přirozených signatur lze studovat vlastní podstatu věcí a vystihnout myšlenku převládající při jejich hmotném zhuštování. Je tedy zákonem tohoto hmotného světa, že podstaty se zde mohou projevit pouze prostřednictvím vhodného tvaru, který je jejich obalem i zárukou.

    Z toho tedy plyne, že volní podstata člověka, chce-li se stát tvořitelkou mimo svůj tělesny žalář, se musí opírat o znamení, které analogicky odpovídá vyslovenému projevu vůle.

    Uzavřena ve znamení, které je úměrné její povaze a je jejím dokonalým výrazem a absolutním symbolem, stává se vůle slovem a edenská účinnost je znova jejím údělem.

    Z tohoto hlediska budeme tedy kvalifikovat lidské slovo jako určený projev vůle, opřený o znak, který jej potvrzuje.

    "Znamení," praví kdesi Eliphas Lévi, "vyjadřuje věc. Věc je silou znamení.

    Mezi znamením a věcí, jím vyznačenou, je obdobná souvztažnost.

    Čím dokonalejší je znamení, tím dokonalejší je tato souvztažnost.

    Říci slovo, znamená evokovat myšlenku a zpřítomnit ji. Jmenovat např. Boha, znamená projevit Boha.

    Slovo působí na duše a duše působí na těla, slovem tedy lze poděsit, potěšit, uvrhnout do nemoci, vyléčit, ba dokonce i zabít a vzkřísit.

    Pronášet jméno, znamená tvořit nebo volat bytost.

    Jméno v sobě chová slovní či spirituální nauku o bytosti samé. Když duše evokuje myšlenku, pak se znamení této myšlenky samo zapisuje ve světle (astrálním).

    Invokovat, znamená zapřísahat, tj. přísahat při jménu, což znamená  vyznávat víru v toto jméno a mít účastenství na síle, kterou představuje.

    Slova jsou tedy sama o sobě dobrá nebo zlá, otravná nebo blahodárná.

    Věci jsou člověku tím, čím je činí, když je jmenuje. Slovo každého člověka je ustavičnou kletbou nebo modlitbou.

    Dobře mluvit, znamená dobře žít. Dobrý způsob mluvení je aureolou svatosti."    Věru nelze nalézt jasnější a správnější formule.

…“

 

Tento výtažek jasně naznačuje, jaké pomůcky se dají použít při imaginaci(slovo, gesto,..). Navíc skrze tyto projevy snahy o působení, které subjekt vnímá, je možno sugerovat člověku tendence se léčit sám. Viz citát „Víra tvá tě uzdravila“, který spočívá v tom, že víra je nástroj magického působení a vysílá energii stejně jako zaměřuje její cíl.

 

------------------------------------------------------------

 

Jak se dělá rituál?

no prostě....

nachystáš to... naběhneš tam...vyčistíš to... dostaneš se na tu správnou vlnu... přkroutíš svět podle sebe... vypadneš zpátky nebo přeskočíš někam, kde ti to bude šumák... uklidíš ... a naškrábeš někam(třba jen do paměti) co bylo, jak..a jak se ti to líbilo...

hlavně se s tím moc nesrat

----------------------------------------------------------------------------------

 

First Banana

 

 

 

Sekce První

 

Jednak jsou to podpůrné praktiky charakteru práce se sebou:

I.-)Introspekce: (techniky sebepoznávací):

-         Meditace o sobě(pozorování MySelf-nutná ve všech níže uvedených)

-         Vystavování se extrémním(sílou, hloubkou) popř. neobvyklým emocím, stavům, situacím, ...

-         Záznamy snů, myšlenek, pocitů, ...+ tvorba symbolických systému(založených na pohybech, gestech, zvucích, obrazech, jménech, ... ) pro komunikaci se sebou samým.

 

a)Divinace(Praktiky rozšiřující vnímání magika):

-         Kyvadélko, Přibližování rukou(založeno na systému dvou odpovědí)

-         Tarot

-         Věštba z ...

 

1)Trénink schopností(rozvoj a kontrola svých dispozic):

-         Pranayama, asana, jasnozřivost, imaginace, mantrayoga, hathayoga,... (Bardon:Brána k opravd. zasv., Crowley:Liber E)

-         naladění(lov za emocemi, stavy)

-         Invokace(integrace archetypů)

-         Sugesce, autosugesce(sebeprogramování)

 

Část prvá

 

Pak i techniky k působení nejen na okolí:

alfa)Čarodějnictví(rituály na materiální úrovni):

-         Pomocí obrazů věcí(zaměření vůle, ve smyslu psych. síly, na cíl, do kterého chceme dostat daný obraz-subjekt) Př. aplikace: Vytvoří se postavičky, představující nemoc, kterou chytil léčený pacient, potřou se hnusnými věcmi, které s nemocí korespondují. To se koná za ubývajícího měsíce(odstraňuje se NEMOC), ve správný den. V dobu operaci se vezme posvěcená palice při úplňku, potřená svěcenou vodou, a tou se postavičky v zuřivém naladění umlátí. Pacientovi se pak podává 3x denně čaj z vody, ve které byla vyvařena dřevěná palice.

-         Užití entit-INVO-EVO(Invokace může být jen vzývání a žádání o nějakou službu, ale téže integrace dané entity, popř. archetypu, z jehož pozice je změna vykonána). Aplikace:(Viz Magia Innaturalis) Sestaví se invokační rituál, vyzdobí se chrám, podle stylu invokované entity. Provede se invokace... a žádá se o službu, provede se oběť(například zaříznutí holuba, RAMky, jídla,...), či protislužba(u nějakých vodních duchů třeba vyčištění potoka)...

 

Alef)Rituální magické operace:

-         Očišťování(jednak očišťování sebe sama=naladění, izolace, otevření:Banishing ritual – LBRP-v Liber O, gnostický blesk-CHAOSPACE,... + Fireclawn:Rady pre začátečníkov, předmětů)

-         Exorcismy+Nabíjení(vtiskávání předmětům účel, sílu, život, ...Papus:Základy praktické magie, Apikuros)

-         Sigilia(naladění-konstrukce sigilia-gnosis-fireUP... Diannan... )

-         Rituální vtisknutí světu svou vůli(jedná se o konání změn silou vůle ve změněném stavu vědomí). Př. aplikace(podrobněji zapsaná verze je Ritus Respecas):Sestavení zaklínadla-zapálení svíčky svíce. Nabíjení zaklínadla vůlí, stále intensivněji, když už zesílit vůli nejde, začneme opakovat zaklínadlo, zezačátku hlasitě a pomalu... rytmicky zrychlujeme a ztišujeme(princip mantry), když už lítá nekonečně rychle jen v mysli-zastavíme prudce proces a spálíme zaklínadlo-něčím se rychle rozptýlíme, abychom odstranili účel ritu z vědomí.

 

bot prfní)Shamanizm:

-         Kontakty s duchy na vědomé úrovni(komunikace díky rozvinutému citu)... se stromy, zvířaty, kameny, vodou,... (v urban-šamanismu dopravními prostředky, domy, stroji, ...)

-         Stavy změněného vědomí(chůze mezi světy, v sobě a v sobě:“mimo sebe“)... př. sestupy po stromě do horních/spodních světů(návštěva duchů horních/dolních světů), chůze tunely, chůze v sobě, chůze nad propastí, chůze za smrtí,...

 

Oblast 1(techniky i novější-PoStMoDeRnA chili CHM)

aneB HES- inSPIrác(i)e

 

fírst) Banishingy(postupy vymítací, izolační, otvírací popř. očišťující):

-         LBRP

-         zvracení(technika převzatá z šamanismu-velmi hmotný pocit, možno před-ním/po-něm učinit nějaký běžnějšího charakteru.. pocity se mohou doplňovat)

-         meditace(+naladění se hudbou, zvukem, pranayama, očišťující/izolační/otvírající gesta,  imaginace)

-         koupel(možné různé přísady do vody), sprcha(i sonická sprcha Star-T, větrná sprcha, sprcha lidského křiku)+potírání se oleji(vonnými, motorovými, ...), sv. vodou(při užití kapalin hmatatelný pocit...)

-         jídlo, pití, alkohol, intensivní intoxikace tabákem,...(!neotravovat se příliš kyslíkem!), N2O, jiné drugs...

-         Tvorba kruhu(rytí, kreslení, obcházení, rýsování, sypání sypkých hmot-magnetovec drcený/křída/sůl/..., vystříkání sprejem deodorantu/barvou/lakem na vlasy/šlehačkou), exorcismy(slova, zaříkadla,...), vykuřování(tyčky, kadidla, směsy, aroma lampy, benzín, popř. nějaký naprosto odporný pach)...

 

prima) GNOSIS:

(pozn.:vyskytují se zde i dříve uvedené techniky, je to proto, že se gnose objevuje u dříve uvedených operací)

 

STIMUL(techniky, které mysli vybudí silným přílivem podmětů do mozku-naproti jiným technikám jsou rychlejší, ale i náročnější na zvládnutí)

-         točení(ruce třeba odpažené, hlava zakloněná, točení kolem své osy)... během této techniky se nezřídka vyskytuje nevolnost-lze ji překonat

-         Opakování zaříkadla(+zaměření vůle na zaříkadlo)

-         Opakování ve stylu mantrizace... ze začátku pomalu nahlas-postupně zrychlovat, ztišovat-až do víru mantry v hlavě... nebo polonahlasně a středně rychle, zpomalovat, přidávat na hlasitosti, zDůrazňovat...

-         Bolest(možno užít oheň+vlastní kůži, jehly+vlastní kůži, mráz/ledové věci+vlastní kůži,... +vlastní kůži,...)

-         Ledová voda(koupel+sprcha .. máchání se... čím studenější, tím lepší)... problém vydržet dostatečně dlouho, aby gnose byla silná...

-         Pranayama, hyperventilace

-         Běh se zadrženým dechce(nejlépe po hyperventilaci), dušení se vůbec(přesycení a stimulace těla CO2)

-         Agresivní hudba(hodně proměnlivá)

-         Mnoho zdrojů různé hudby/zvuků

-         Invokace(aktivní až agresivní-velká emocionální zainteresovanost... cíl rétoriky=zaujmout obecenstvo=sebe)

-         strach

 

zrovinka moc STIMUL(techniky, které mysl spíše zklidní, až skoro zastaví-jejich náročnost je především ve výdrži udržet stav, který zapříčiní proces vedoucí ke gnosi)

-         Audio-relaxační/meditační/MONOtónní hudba, monotónní zvuky strojů(těžké motory, generátory,...), zvuky proudících/tekoucích/bublajících/kapajících kapalin, šumy(śpíše monotónní a tiché),...

-         Relaxace-pozvolné uvolňování těla, asány, ztuhlost v asáně(zajímavé je například do sebe nabodat jehly s vonnými tyčkami, nebo žárovičky na stromeček, krev:potírání se krví z naříznutých svalů či jen krvácení),...

-         video-fascinace lesklým předmětem(koule, TV-rozladěná_žádoucím_způsobem,  systémy zrcadel...), sledování rotace spirály a rotací vůbec, pohyb kyvadla(nebo těžební věže na podobném systému-tam by byl i vhodně mechanický zvuk...),...a další jednoduché opakované monotónní pohyby, sledování fraktálových a chaotických struktur při jejich generaci,...

-         Koncentrace na NIC/něco_konkrétního/vŠe...

-         Horečka(vhodná ta co je v běžném příslušenství chřipkových onemocnění), zvýšení teploty organismu(sauny, páry, horká koupel, ...),...

 

zrovinka další...(tyto triky leží trochu mimo a dají se připojit k technikám obou předchozích skupin)

-         hlad, žízeň(možno dosadit za touho po vodě, které je podvědomá, touhu po cíli, kterého dosahujeme), spánkový deficit(lepší je se ničím nevyčerpávat... nutné, aby člověk vydržel dlouho vzhůru-lepší se prvních25-50hodin moc nenamáhat)...

 

Poznámka k dělení technik:Hlavní problém je v kompatibilitě technik. Během kombinací postupů je dobré zvážit, zdali se nebudou vzájemně „řezat“. Ve skupině by mělo být možné docela plodně kombinovat, ale nemíchal bych techniky první dvou skupin mezi sebou. Techniky třetí skupiny( zrovinka další) by měla jít skombinovat se všemi ostatními technikami(ale sami osobně jsou dle mě velmi nedostatečné... variace, permutace, kombinace, ....

 

Možnosti jsou...

 

 

Dodatek I.:Mantry a Jantry – není nutné se omezovat na to, že to musí mít význam, hlavní je, aby to fungovalo(„Nic není skutečné, vše je dovoleno“)... Dávám zde na srovnání dva texty použitelné pro mantrizaci:

 

 

 

 

 

2004 (C) - Olii... "all Rites reserved"