(nejen) Mé teorie "Života vesmíru a vůbec"...
+ Texty cizí a podstatné0. LIBRI Aleystera Crowleyho (tedy spisy Thelemitské)
CMXCIX. Teorie, které jsem shledal podstatnějšími(To co já považuji za podstatné...narozdíl od předchozích)